Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A hagyományos falusi életközösséghez hasonlító, gyermekközpontú óvoda megvalósítása a célunk, ahol a gyermekek érzelmi biztonságban, meleg-derűs légkörben élnek.
A népi gyermekjátékoknak nagy jelentőségük van a gyermekek személyiségfejlődésében. Az érzelmi nevelésen túl e játékok segítségével tanulják meg a gyermekek, hogy hol vannak testük határai, és arra is rájönnek, hogyan tudják befolyásolni, koordinálni. Ha a dal, a játék, a mozgás összefonódik, nagy segítséget jelent a gyermekek anyanyelvi kultúrájának alakításában. Elismert e játékok komplex esztétikai nevelő hatása is. A gyermekek alkotó-, alakítókészségének kibontakoztatására lehetőség nyílik a nyelvben, a dalban, a játékos kifejezésekben és a táncos mozgásban. A mozgás bonyolultsága megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak. Észrevétlenül fejlesztik a fizikai képességeiket, valamint a mozgáskultúrájukat is.
Minden jó játék valamiképpen az életre készt fel. A gyermek azt hiszi, hogy csak játszik, de mi már tudjuk „mire megy ki a játék”! Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle, s hogy a gyermekeinknek ne csak beszélt anyanyelve legyen, hanem zenei és mozgásbéli is.
Benkő-Kovács Bernadett
óvodavezető
Rólunk